Όροι και Προϋποθέσεις

Η BM RATE PARITY LTD, με αριθμό εταιρείας HE409804, είναι μια εταιρεία που λειτουργεί
σύμφωνα με το Kυπριακό δίκαιο, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών της Κύπρου στις 2 Ιουνίου,
2020 με αριθμό πρωτοκόλου: 569861, αριθμό μητρώου: 26772638. Η εταιρεία αυτή κατέχει το domain https://www.rateparity.com (εφεξής από κοινού γνωστό ως “δικτυακός τόπος”).
Διεύθυνση
Χυτρών 17Η
1075, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +30 210 4101130
Email : privacy@rateparity.com

1. Γενικοί όροι χρήσης

Ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο οικειοθελώς, γεγονός που συνεπάγεται ότι τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με την παρούσα νομική ειδοποίηση, το νόμο, τα ηθικά και δεοντολογικά πρότυπα και με καλή πίστη. Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου συνεπάγεται την αποδοχή της παρούσας νομικής ειδοποίησης.Τις ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου μπορούν να επισκεφθούν ελεύθερα οι χρήστες. Η BM RATE PARITY LTD διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση το περιεχόμενο της παρούσας νομικής ειδοποίησης και, ως εκ τούτου, για να χρησιμοποιείτε τον παρόντα δικτυακό τόπο σωστά, σας συνιστούμε να επισκέπτεστε την παρούσα ενότητα σε τακτά χρονικά διαστήματα.

2. Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

© 2021, BM RATE PARITY LTD Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.
Αυτός ο Ιστότοπος και το περιεχόμενό του: άρθρα, κείμενα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα, κουμπιά, λογισμικό, κ.λπ. προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία και αποτελούν ιδιοκτησία της BM RATE PARITY LTD, ή οποιουδήποτε τρίτου που έχει επιτρέψει τη χρήση του από την BM RATE PARITY LTD, και απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους χωρίς την άδεια της BM RATE PARITY LTD.
Η πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται, σε καμία περίπτωση, την απόκτηση από τους χρήστες οποιουδήποτε δικαιώματος ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου που εμφανίζεται σε αυτό. Η BM RATE PARITY LTD διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται, να ενημερώνει και να διαγράφει το περιεχομένο της παρούσας Ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Οι πληροφορίες αυτές ισχύουν επίσης για τη σελίδα της εταιρείας στο Twitter https://twitter.com/RateParity_com, LinkedIn https://www.linkedin.com/company/rateparity και Facebook https://www.facebook.com/rateparity/.

3. Περιορισμός της ευθύνης

Η BM RATE PARITY LTD διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, και ως εκ τούτου την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, είτε για τεχνικούς λόγους, είτε για λόγους ασφαλείας, συντήρησης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Η BM RATE PARITY LTD δεν ευθύνεται για τη διακοπή της υπηρεσίας, την αργή ή ελαττωματική απόδοση και άλλες δυσχέρειες που είναι αποτέλεσμα αιτιών εκτός του ελέγχου της BM RATE PARITY LTD ή/και προκαλούνται από εσκεμμένη παράβαση ή υπαιτιότητα του χρήστη ή/και προκαλούνται από ανωτέρα βία.
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι σωστές παρά το γεγονός ότι όλες οι προσπάθειες για τη διατήρηση της ακρίβειάς τους και την ενημέρωσή τους. Ως εκ τούτου, η BM RATE PARITY LTD δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη στο περιεχόμενο, ούτε για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του.
Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο των οποίων, τη χρησιμότητα ή την ακρίβεια η BM RATE PARITY LTD δεν μπορεί να φέρει ευθύνη. Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σύσταση προς τους χρήστες να προσπελάσουν αυτούς τους ιστότοπους, η απόφαση είναι ευθύνη του χρήστη. Η BM RATE PARITY LTD δεν ευθύνεται για απώλειες και ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου ή του περιεχομένου του και δεν εγγυάται ότι είναι απαλλαγμένη από ιούς ή ότι δεν μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή του χρήστη. Η BM RATE PARITY LTD δεν ευθύνεται για την ενδεχόμενη κακή χρήση της παρούσης Ιστοσελίδας.

4. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία των δικαστηρίων

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος δικτυακού τόπου και οι σχέσεις μεταξύ του χρήστη και της BM RATE PARITY LTD διέπονται από τους νόμους και τα δικαστήρια της Κύπρου.
Κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ του χρήστη και της BM RATE PARITY LTD πρέπει να εκδικάζεται ενώπιον των δικαστηρίων της Λευκωσίας (Κύπρος).

5. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCIDSS). Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA, MasterCard, Maestro, Diners &Discover. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή.

6. Οι χρεώσεις για υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας του Rate Parity είναι μη επιστρέψιμες.